Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Bạn vừa thành lập công ty, hay thay đổi đăng ký kinh doanh cần làm thủ tục khắc dấu tròn công ty. theo Quy định pháp luật mới nhất là Nghị định 96/2015 quy định về con dấu doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp được quyền quyết định về việc khắc dấu của công ty mình với số lượng, nội dung , hình thức con dấu
Khắc dấu tròn công ty

Trong quy định có nêu rõ:
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.
Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về khắc dấu  tròn công ty vui lòng liên hệ 091 979 1169

0 nhận xét:

Đăng nhận xét