Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Bạn vừa thành lập công ty, hay thay đổi đăng ký kinh doanh cần làm thủ tục khắc dấu tròn công ty. theo Quy định pháp luật mới nhất là Nghị định 96/2015 quy định về con dấu doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp được quyền quyết định về việc khắc dấu của công ty mình với số lượng, nội dung , hình thức con dấu
Khắc dấu tròn công ty

Trong quy định có nêu rõ:
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.
Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về khắc dấu  tròn công ty vui lòng liên hệ 091 979 1169

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

1. Lý do tạm ngừng kinh doanh?
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, hàng loạt các công ty gặp khó khăn và phá sản,việc  tạm ngừng kinh doanh là một điều đứng đắn khi công ty đang trong thời kỳ khó khăn. Quý khách hàng đang băn khoăn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh?
Thời gian tạm ngừng của một công ty là 1 năm và công ty được tạm ngừng tối đa là 2 năm bao gồm 1 năm tạm ngừng và 1 năm gia hạn tạm ngừng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào bao gồm, ký kết hợp đồng với khách hàng, xuất hóa đơn và báo cáo thuế.
Để tiện cho khách hàng tìm hiểu về  thủ tục tạm ngừng kinh doanhcông ty Bravolaw xin hướng dẫn khách hàngthủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty.
thủ tục tạm ngừng kinh doanh
thủ tục tạm ngừng kinh doanh
2. Hồ sơ thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
- Quyết định của hội đồng thành viên/ hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu doanh nghiệp(công ty) về việc  tạm ngừng kinh doanh.
- Các biên bản hop hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc  tạm ngừng kinh doanh.
- Mục lục hồ sơ(ghi theo thứ tự).
- Bìa hồ sơ.
3. Công việc của Bravolaw:
Bravolaw tư vấn cho quý khách hàng  dịch vụ tạm ngừng kinh doanh.
Tư vấn cho quý khách hàng các thủ tục liên quan đến đến  thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc  tạm ngừng kinh doanh.
Soạn thảo các giấy tờ hồ sơ liên quan.
Đại diện quý khách hàng thực hiện nộp  hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà nước.
Thay khách hàng theo dõi tiến trình hồ sơ nộp tại cơ quan nhà nước.
Thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan nhà nước
Thời gian thực hiên thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015
Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm về tạm ngừng kinh doanh công ty
Công ty TNHH tư vấn BRAVO
Địa chỉ: P. 201, Tòa Nhà 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy
Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797
Fax: 04 35 335 232
Hotline: 093 669 0123
Email: ceo@bravolaw.vn


Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 luật doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực tọa điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp như thay đổi về đăng ký kinh doanh, các thủ tục và quy định về con dấu như:


1/ Số lượng, hình thức, nội dung con dấu của doanh nghiệp
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu, hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông quyết định doanh nghiệp có con dấu hoặc không có con dấu; quyết định số lượng, nội dung, hình thức con dấu, hủy hoặc thay đổi mẫu dấu; quyết định việc quản lý, sử dụng con dấu.
- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều con dấu, thì các con dấu phải giống nhau hoàn toàn về nội dung, hình thức và kích cỡ.
Doanh nghiệp có thể tự làm dấu hoặc làm dấu tại các doanh nghiệp kinh doanh khắc dấu.
- Con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một dạng cụ thể, bao gồm hình tròn, hình tam giác, tứ giác, lục giác, đa giác hoặc hình dạng khác theo quyết định của doanh nghiệp.
- Thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp trong nội dung con dấu thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 và điều 30 Luật doanh nghiệp 2014.
Ngoài thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung con dấu của doanh nghiệp và không vi phạm các điều cấm.
2/ Số lượng, hình thức, nội dung con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện
Chi nhánh, văn phòng đại diện có thể có con dấu hoặc không có con dấu.
- Nội dung con dấu: phải có tên chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Hình thức con dấu (bao gồm ngôn ngữ, hình ảnh khác): theo quy định sẽ đề cập ở phần tiếp theo.
Số lượng, hình thức, nội dung, quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định.
Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện có nhiều con dấu, thì các con dấu phải giống nhau hoàn toàn về nội dung, hình thức và kích cỡ.
3/ Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung con dấu
- Hình thức, nội dung con dấu không được sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ sau:
     + Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     + Hình ảnh, biểu tượng của nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
     + Tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
     + Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc.
- Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh là đối tượng đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ trong nội dung con dấu thì thực hiện theo Luật bảo vệ sở hữu trí tuệ.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về vi phạm của doanh nghiệp trong sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung con dấu của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm chấm dứt sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh trong nội dung con dấu hoặc thay đổi mẫu dấu, bồi thường các thiệt hại phát sinh khi vi phạm quy định trên.
 Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về ngôn ngữ và hình ảnh sử dụng trong nội dung dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài theo quy định của pháp luật có liên quan.
4/ Quản lý và sử dụng con dấu
- Các doanh nghiệp hiện hành tiếp tục được sử dụng con dấu đã cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Trường hợp doanh nghiệp muốn làm con dấu mới thì phải trả lại dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đã cấp cho cơ quan công an đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
 Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ nộp lại con dấu cho cơ quan công an. Hồ sơ nộp lại con dấu bao gồm giấy tờ sau đây:
     + Quyết định trả lại con dấu của doanh nghiệp và bản sao biên bản họp.
     + Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
Doanh nghiệp được coi là đã nộp lại con dấu nếu không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan công an trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo số lượng và các mẫu con dấu tương ứng với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp:
     + Làm con dấu hoặc làm con dấu mới.
     + Hủy con dấu
     + Thay đổi về số lượng, nội dung, hình thức con dấu.
- Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu dấu, hủy con dấu, thay đổi mẫu dấu quy định trên thực hiện theo quy định tại Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.
Với những quy định trên Công ty khắc dấu Bravo chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ khắc dấu theo mẫu và tư vấn thiết kế khắc dấu cho doanh nghiệp. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Hotline 0919791169 để được tư vấn tốt nhất.
Xin cảm ơn

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Bạn đang có nhu cầu về dịch vụ khắc dấu chức danh tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất con dấu chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ khắc dấu chức danh uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo giá thành hợp lý cho quý khách, chúng tôi có thể phục vụ quý khách tất cả cac sngayf trong tuần kể cả thứ 7 và chủ nhật. Quý khách có nhu cầu cần gấp chúng tôi có thể cung cấp con dấu trong vòng 30 phút sau khi quý khách gửi đầy đủ thông tin về con dấu.
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại dấu sau:
-Dấu chức danh
-Dấu tên
-Dấu mã số thuế
-Các loại dấu theo yêu cầu đặt hàng của quý khách
Quý khách có nhu cầu về dịch vụ khắc dấu vui lòng liên hệ hotline 0919791169 để được tư vấn tốt nhất.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Bạn đang có nhu cầu càn làm con dấu tên và chức danh của mình để phục vụ các nhu cầu cá nhân cũng  như giao dịch với khách hàng. Với nhiều năm trong lĩnh vực khắc dấu và có bộ phận nhân viên và máy móc hiện đại. Công ty BRAVO chúng tôi chuyên nhận khắc các loại con dấu như:
- Dấu chức danh
- Dấu tên
-Dấu chữ ký
Các loại dấu theo yêu cầu.
Quý khách có nhu cầu về dịch vụ khắc dấu tên, chức danh vui lòng liên hệ: 0919791169 để được hỗ trợ tốt nhất.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp với nhiều nguyên nhân doanh nghiệp bị mất do bị đánh cắp hoặc thiên tai. Với nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực tư vấn công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ cấp lại con dấu bị mất:
Hồ sơ cấp lại con dấu bao gồm:
-Bản sao ĐKKD
-Đơn xin cấp lại con dấu
-Biên bản họp Công ty
-Đơn xác nhận của công an phường.
Thời gian thực hiện dịch vụ cấp lại con dấu là 25 ngày làm việc.
Quý khách có nhu cầu cấp lại con dấu bị mất vui lòng liên hệ Hotline: 0919791169 
Với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động các dịch vụ thiết kế và sản xuất con dấu.Công ty Bravolaw chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ uy tín chất lượng nhất.
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại dấu như:
-Dấu Chức danh
-Dấu chữ ký
-Dấu Bản vẽ hoàn công
-Dấu mã số thuế
Các loại con dấu theo yêu cầu của quý khách.

Quý khách có nhu cầu khắc dấu tại Hải Dương vui lòng liên hệ hotline: 0919791169 để được tư vấn tốt nhất. Xin cảm ơn.
Hiện nay hầu hết sau khi thành lập công ty và đi vào hoạt động các doanh nghiệp đều phải có cho mình trọn bộ con dấu để phục vụ các nhu cầu của mình bao gồm:
-Dấu tròn công ty
-Dấu địa chỉ
-Dấu chức danh
Với nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất con dấu công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ khắc dấu mã số thuế nhanh nhất và đảm bảo về chất lượng
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0919791169 hoặc 01636237031 để được tư vấn tốt nhất.Xin cảm ơn.
Bạn đnag có nhu cầu cần làm gấp con dấu chức danh, dấu tên để phục vụ công việc của mình.Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nhiệm và tay nghề cao cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại.Công ty Bravolaw chúng tôi xin giới thiệu với quý khách dịch vụ khắc dấu chức danh nhanh nhất đảm bảo về uy tín chất lượng và giá cả hợp lý nhất cho quý khách.

Quý khách có nhu cầu về dịch vụ khắc dấu chức danh lấy ngay vui lòng liên hệ Hotline:0919791169 hoặc 01636237031 để được tư vấn tốt nhất.Xin cảm ơn

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Bạn đang thắc mắc về thủ tục cấp lại con dấu tròn công ty do bị mất hoặc thiên tai hỏa hoạn.Với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn các thủ tục về con dấu Công ty tư vấn Bravolaw Xin gửi tới quý khách dịch vụ cấp lại con dấu với các vấn đề như sau:

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Đất nước Nhật Bản là một đất nước của con dấu, mọi người dù là làm việc hay học tập đều có con dấu của riêng mình và có tên là dấu katakana. Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực khắc dấu cho các du học sinh Việt Nam và người Việt đi làm.. Công ty Bravolaw chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ khắc dấu katakana uy tín đảm bảo chất lượng và nhanh nhất.
Dịch vụ khắc dấu du học nhật bản katakana

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Nhằm giải quyết một số vấn đề trong việc con dấu mới đã được cấp do thay đổi tên công ty, trụ sở chính hoặc đã giải thể nhưng vẫn cần đến con dấu cũ công ty để thực hiện các thủ tục hành chính với các đối tác và cơ quan nhà nước.
Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ làm lại con dấu cú của công ty.Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: Hotline: 0919791169